Privatumo politika

Privatumo politika

Visi žinome, kad skaityti privatumo politiką nėra šventė. Tačiau tai, ką ji saugo, yra svarbu. Norime jums pasakyti, kaip elgiamės su jūsų asmens duomenimis, kurie renkami jums lankantis šioje svetainėje. 

 

Pagrindinė informacija

Duomenų valdytojas: UAB Superyou, juridinio asmens kodas 302705193, adresas A. Goštauto g. 40, Vilnius 03163, Lietuva. Kontaktinis el. paštas goodnews@superyou.lt.

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai:

· Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus; 
·
Atsakyti į užklausas;
·
Siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti žaidimus (vykdyti tiesioginę rinkodarą); 
·
Teikti jums pritaikytą reklamą (slapukų pagalba);
·
Kandidatų paieška ir įdarbinimas;
·
Reitinguoti nuomonės formuotojus (infuencerius). 

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės: žinoti kokie duomenys apie jus yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui; prieštarauti duomenų tvarkymui; nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą; reikalauti sunaikinti duomenis; reikalauti apriboti jų tvarkymą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu ada@ada.lt.

Profiliavimas: Informuojame, kad svetainėje skelbiame nuomonės formuotojų (infulencerių) reitingą, kurį sudarome patys pagal jų sekėjų skaičių, aktyvumą, komentarų/ atsiliepimų skaičių ir pan.

Daugiau informacijos rasite žemiau esančioje išsamioje Privatumo politikos versijoje.

 

PRIVATUMO POLITIKA (IŠSAMI)

 

Lankytis mūsų svetainėje galite anonimiškai. Tačiau, jeigu sutinkate su naudojamais slapukais, pateikiate savo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ar užduodate klausimus, mes tvarkome jūsų duomenis kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.

Kas tvarko duomenis?
Duomenų valdytojas yra UAB Superyou, juridinio asmens kodas 302705193, adresas A. Goštauto g. 40, Vilnius 03163, Lietuva. 

Turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo kreipkitės el. paštu goodnews@superyou.lt.

Kodėl tvarkome duomenis ir koks mūsų teisinis pagrindas?
Tvarkome tik tiek duomenų, kiek mažiausiai yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti. 

Duomenis tvarkome šiais ir susijusiais tikslais:

· Statistiniais tikslais siekdami stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas naudoti statistinius slapukus. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami slapukų pagalba ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite dalyje “Slapukai” žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., YouTube. 

· Norėdami atsakyti į užklausas. Duomenų tvarkymo pagrindas - mūsų teisėtas interesas (teikti kokybišką klientų aptarnavimą). Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį po atsakymo į jūsų užklausą, nebent juos reikia saugoti ilgiau dėl potencialaus ginčo ar pretenzijos.

· Norėdami siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti žaidimus (vykdyti tiesioginę rinkodarą). Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių nesutikti, o sutikę bet kada galite atšaukti savo sutikimą pasinaudodami kiekviename naujienlaiškyje esančia atsisakymo nuoroda. Šiuo tikslu renkami duomenys: vardas, gimimo data, lytis, demografinė informacija, adresas, kontaktai, įskaitant ir elektroninio pašto adresą, pirkimo istorija, marketingo pageidavimai, viešai prieinama socialinių tinklų informacija, lP adresas, naudojimosi, slapukų duomenys, naršymo informacija, vieta, naršymo, vietos, naršyklės bei įrenginio informacija. Jūsų duomenis saugosime iki atšauksite savo sutikimą. Duomenis šiuo tikslu perduosime duomenų tvarkytojui UAB MailerLite. Siekdami išvengti piktnaudžiavimo, naudojame dvigubo patvirtinimo funkciją. Jums užsisakius naujienlaiškį, pirmiausia nusiųsime el. laišką į jūsų pašto dėžutę prašydami patvirtinti, kad jums mūsų naujienlaiškiai tikrai yra aktualūs. Negavę šio patvirtinimo, negalėsime įtraukti jūsų į savo naujienlaiškių gavėjų bazę. 

· Norėdami teikti jums pritaikytą reklamą (slapukų pagalba). Lankantis internete, kai kurie mūsų naudojami slapukai identifikuoja jūsų pomėgius ir jums aktualias temas, todėl galime pasiūlyti būtent jums pritaikytą reklamą lankantis kitose svetainėse. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas naudoti reklaminius slapukus. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami slapukų pagalba ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite dalyje “Slapukai” žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., YouTube.

· Kandidatų paieška ir įdarbinimas. Paskelbus atranką į laisvą darbo poziciją, mūsų svetainėje arba mūsų socialinių tinklų paskyrose galima pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV). Duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (atsirinkti labiausiai tinkančius kandidatus į darbo pokalbį). Pateiktus asmens duomenis saugome iki tol, kol atranka pasibaigia ir dar tris mėnesius po to, kol pasibaigia įdarbinti asmens bandomasis laikotarpis. Šiam laikotarpiui pasibaigus, ištriname visus gautus CV ir juose pateiktus asmens duomenis nebent Jūs sutinkate, kad duomenys saugomi ilgiau ateities darbo pasiūlymams gauti. Tokiu atveju, duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas. Sutikimas gali būti neduodamas arba bet kada atšaukiamas nepatiriant dėl to jokių neigiamų pasekmių.

· Vykdyti nuomonės formuotojų (influencerių) reitingavimą. Duomenų tvarkymo pagrindas yra nuomonės formuotojų sutikimas. Jeigu esate nuomonės formuotojas (influenceris), turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys, įskaitant bet neapsiribojant, atvaizdą, būtų skelbiami mūsų svetainėje, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą informuodami mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Svetainėje skelbiame nuomonės formuotojų (infulencerių) reitingą (t.y. vykdome profiliavimą), kurį sudarome patys pagal jų sekėjų skaičių, aktyvumą, komentarų/ atsiliepimų skaičių. Profiliavimas vykdomas mūsų darbuotojų ir nėra naudojama jokių automatinių sprendimo priėmimo priemonių. Profiliavimas neturi jums jokių teisinių pasekmių.

 

Informacijos dalijimasis

Jūsų informacija nesidaliname su niekuo, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant laikytis teisės aktų, pavyzdžiui, informaciją reikia perduoti priežiūros institucijoms.

Vykdydami savo veiklą, galime pasitelkti kitas įmones, kurios mums padėtų užtikrinti IT saugumą, svetainės funkcionavimą. Jei tokie teikėjai turi prieigą prie asmens duomenų, kuriuos tvarkome mes, laikoma, kad jie veikia kaip mūsų duomenų subtvarkytojai, ir duomenis tvarko vykdydami mūsų nurodymus. 


Duomenų perdavimas į ES/EEE nepriklausančias šalis

Kai kuriais atvejais asmens duomenis perduosime į ES/EEE nepriklausančias šalis. Toks perdavimas bus vykdomas tik laikantis atitinkamų perdavimo apsaugos priemonių, pavyzdžiui:
 a) jei šalis, į kurią teikiami duomenys,  Europos Komisijos yra pripažintą kaip užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;

b) jei šalis, į kurią siunčiami duomenys,  Europos Komisija nėra pripažinusi kaip užtikrinančios pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą, tačiau mes pasirūpinome atitinkamomis perdavimo apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, naudojome Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisija, arba kitas kompetentingų institucijų patvirtintas sutartis, o jei asmeninė informacija perduodama į JAV, įsitikiname, kad bendrovė, kuriai bus perduodami duomenys, yra patvirtinta kaip veikianti pagal privatumo apsaugos („Privacy Shield“) susitarimo principus.


Duomenų saugumas

Mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Esame patvirtinę vidinę saugumo politiką ir instruktavę darbuotojus, kaip laikytis taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Įdiegėme atitinkamas procedūras ir saugumo priemones, kuriomis siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, neteisėto paviešinimo ir atskleidimo neįgaliotiems asmenims, taip pat kitokio tvarkymo, neatitinkančio taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų.

 

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų svetainėje gali būti trečiųjų šalių svetainių nuorodų (pvz., į mūsų socialinių tinklų paskyras). Kai paspaudžiate ant šių nuorodų, patenkate į kitų šalių svetaines, kuri galioja jų privatumo politika, todėl rekomenduojame su jomis susipažinti atskirai.


Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

· Turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome, prašyti juos ištaisyti ar ištrinti.
· Taip pat turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir galite apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
· Turite besąlyginę teisę prieštarauti, jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
· Jei jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
· Turite teisę gauti savo asmeninę informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir įrenginių nuskaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).
· Visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai). 

Šios teisės gali būti sąlyginės arba apribotos. Dėl to nėra užtikrinama, kad, pavyzdžiui, konkrečiu atveju turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ar teisę prašyti pašalinti duomenis – tai priklauso nuo konkrečių tvarkymo veiklos aplinkybių.


Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

 

Slapukai

 

Slapukas - mažas tekstinis failas, kuris saugo vartotojo informaciją apie jo veiksmus interneto svetainėje ir kaupia ją prietaise, kurį naudojate naršymui. Slapukai nekenkia jūsų prietaisui ir leidžia pasiūlyti jums geresnę naršymo kokybę bei greitesnį interneto svetainės reagavimą į užklausas. 

 

Mūsų interneto svetainė naudoja trijų rūšių slapukus: 

A. Techniniai slapukai (NEREIKALAUJANTYS jūsų išankstinio sutikimo): jie yra būtini svetainės veikimui ir mes automatiškai juos patalpiname jūsų įrenginyje, kai pradedate naršyti interneto svetainėje. Jūs galite išjungti slapukus bet kuriuo metu pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus,   tačiau tai gali trukdyti jums tinkamai rodyti šią svetainę. 

B. Statistiniai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja statistinius slapukus, kurie gali būti įdiegti tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Papildomai, mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Trečiosios šalys yra: Google Inc. (per savo Google Analytics ir Google Doubleclick paslaugas).

C. Reklaminiai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja trečiųjų  šalių slapukus, kurie, remiantis jūsų naršymo istorija, padeda sukurti tam tikrą jūsų profilį. Trečiosios šalys yra: Google Inc. (per savo Google Analytics ir Google Doubleclick paslaugas) ir Mailerlite. Reklaminiai slapukai skirti reklaminiams tikslams: sukuria vartotojų profilius rodyti reklaminiams skelbimams, kurie sutampa su vartotojų nurodytais pasirinkimais naršant interneto svetainėje.

 

Statistiniams ir reklaminiams slapukams, pagal Europos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų apibrėžimą, priklauso slapukai, naudojami reklamos tikslais, pakartotiniai tikslinės auditorijos slapukai, socialinių medijų slapukai ir analitiniai slapukai, išskyrus tuos, kurie naudojami tik bendrai statistinei analizei.

 

Statistiniai ir reklaminiai slapukai bus instaliuoti į jūsų galinį įrenginį tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Dėl šios priežasties, kai apsilankote mūsų svetainėje, specialus iššokantis langas jus informuoja, kad mūsų svetainė naudoja slapukus ir suteikia jums galimybę juos valdyti. 

 

Trečiųjų šalių slapukų reikalaujamas sutikimas.

Instaliavimas ir kitos veiklos, susijusios su analitiniais ir reklaminiais slapukais (kurie priklauso trečiosioms šalims), įskaitant informacijos kaupimą ir tvarkymą, yra trečiųjų šalių atsakomybė. Jeigu pageidaujate sužinoti daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir trečiąsias šalis, kurios gali prieiti prie surinktos informacijos, arba kaip įjungti ir išjungti slapukus, galite susipažinti su trečiųjų šalių slapukų politika šiose nuorodose:

· Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 

· Google Doubleclick: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

· Mailerlite: https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy

 

Svetainėje naudojami slapukai.

Pavadinimas

Tikslas

Slapuko tipas

Galiojimas

VISITOR_INFO1_LIVE

Bando nustatyti bangų dažnį, kuris naudojamas žiūrint Youtube kanalą

Reklaminis slapukas

179 dienos

Collect

Seka vartoją

Statistinis

Sesijos

GPS 

Registruoja vartotoją ir seka jo GPS duomenis

Reklaminis

1 diena

IDE

Analizuoja vartotojo elgesį

Reklaminis

1 metai

test_cookie 

Tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus

Reklaminis 

1 diena

_gat 

Vartojo atpažinimas ir srautų valdymas

Statistinis

1 diena

_ga

Vartotojo atpažinimas

Statistinis

2 metai

YSC 

Vartotojo atpažinimas ir žymėjimas, kuriuos video jis jau peržiūrėjo

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-cast-installed 

 

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-connected-devices

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Nuolatinis

yt-remote-device-id

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Nuolatinis

yt-remote-fast-check-period

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-session-app

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-session-name

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

_gid

Vartotojo atpažinimas

Reklaminis

24 valandos

 

Pakeitimai

Ši Privatumo politika bus periodiškai peržiūrima. Padarius reikšmingų pakeitimų, jos aktualią versiją paskelbsime svetainėje ir paprašysime iš naujo su ja susipažinti.

Paskutinį kartą peržiūrėta: 2020 gegužės 18 d.

 

PRIVATUMO POLITIKA

Visi žinome, kad skaityti privatumo politiką nėra šventė. Tačiau tai, ką ji saugo, yra svarbu. Norime jums pasakyti, kaip elgiamės su jūsų asmens duomenimis, kurie renkami jums lankantis šioje svetainėje.

Pagrindinė informacija

Duomenų valdytojas: UAB Superyou, juridinio asmens kodas 302705193, adresas A. Goštauto g. 40, Vilnius 03163, Lietuva. Kontaktinis el. paštas goodnews@superyou.lt.

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai:

 • Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus; 
 • Atsakyti į užklausas;
 • Siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti žaidimus (vykdyti tiesioginę rinkodarą); 
 • Teikti jums pritaikytą reklamą (slapukų pagalba);
 • Reitinguoti nuomonės formuotojus (infuencerius). 

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės: žinoti kokie duomenys apie jus yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui; prieštarauti duomenų tvarkymui; nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą; reikalauti sunaikinti duomenis; reikalauti apriboti jų tvarkymą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu ada@ada.lt.

Profiliavimas: Informuojame, kad svetainėje skelbiame nuomonės formuotojų (infulencerių) reitingą, kurį sudarome patys pagal jų sekėjų skaičių, aktyvumą, komentarų/ atsiliepimų skaičių ir pan.

 

Daugiau informacijos rasite žemiau esančioje išsamioje Privatumo politikos versijoje.


PRIVATUMO POLITIKA (IŠSAMI)

Lankytis mūsų svetainėje galite anonimiškai. Tačiau, jeigu sutinkate su naudojamais slapukais, pateikiate savo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ar užduodate klausimus, mes tvarkome jūsų duomenis kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.
Kas tvarko duomenis?
Duomenų valdytojas yra UAB Superyou, juridinio asmens kodas 302705193, adresas A. Goštauto g. 40, Vilnius 03163, Lietuva.
Turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo kreipkitės el. paštu goodnews@superyou.lt.
Kodėl tvarkome duomenis ir koks mūsų teisinis pagrindas?
Tvarkome tik tiek duomenų, kiek mažiausiai yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti.
Duomenis tvarkome šiais ir susijusiais tikslais:
- Statistiniais tikslais siekdami stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas naudoti statistinius slapukus. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami slapukų pagalba ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite dalyje “Slapukai” žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., YouTube.
- Norėdami atsakyti į užklausas. Duomenų tvarkymo pagrindas - mūsų teisėtas interesas (teikti kokybišką klientų aptarnavimą). Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį po atsakymo į jūsų užklausą, nebent juos reikia saugoti ilgiau dėl potencialaus ginčo ar pretenzijos.
- Norėdami siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti žaidimus (vykdyti tiesioginę rinkodarą). Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių nesutikti, o sutikę bet kada galite atšaukti savo sutikimą pasinaudodami kiekviename naujienlaiškyje esančia atsisakymo nuoroda. Jūsų duomenis saugosime iki atšauksite savo sutikimą. Duomenis šiuo tikslu perduosime duomenų tvarkytojui UAB MailerLite. Siekdami išvengti piktnaudžiavimo, naudojame dvigubo patvirtinimo funkciją. Jums užsisakius naujienlaiškį, pirmiausia nusiųsime el. laišką į jūsų pašto dėžutę prašydami patvirtinti, kad jums mūsų naujienlaiškiai tikrai yra aktualūs. Negavę šio patvirtinimo, negalėsime įtraukti jūsų į savo naujienlaiškių gavėjų bazę.
- Norėdami teikti jums pritaikytą reklamą (slapukų pagalba). Lankantis internete, kai kurie mūsų naudojami slapukai identifikuoja jūsų pomėgius ir jums aktualias temas, todėl galime pasiūlyti būtent jums pritaikytą reklamą lankantis kitose svetainėse. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas naudoti reklaminius slapukus. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami slapukų pagalba ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite dalyje “Slapukai” žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., YouTube.
- Vykdyti nuomonės formuotojų (influencerių) reitingavimą. Duomenų tvarkymo pagrindas yra nuomonės formuotojų sutikimas. Jeigu esate nuomonės formuotojas (influenceris), turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys, įskaitant bet neapsiribojant, atvaizdą, būtų skelbiami mūsų svetainėje, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą informuodami mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Svetainėje skelbiame nuomonės formuotojų (infulencerių) reitingą (t.y. vykdome profiliavimą), kurį sudarome patys pagal jų sekėjų skaičių, aktyvumą, komentarų/ atsiliepimų skaičių. Profiliavimas vykdomas mūsų darbuotojų ir nėra naudojama jokių automatinių sprendimo priėmimo priemonių. Profiliavimas neturi jums jokių teisinių pasekmių.

Informacijos dalijimasis
Jūsų informacija nesidaliname su niekuo, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant laikytis teisės aktų, pavyzdžiui, informaciją reikia perduoti priežiūros institucijoms.
Vykdydami savo veiklą, galime pasitelkti kitas įmones, kurios mums padėtų užtikrinti IT saugumą, svetainės funkcionavimą. Jei tokie teikėjai turi prieigą prie asmens duomenų, kuriuos tvarkome mes, laikoma, kad jie veikia kaip mūsų duomenų subtvarkytojai, ir duomenis tvarko vykdydami mūsų nurodymus.

Duomenų perdavimas į ES/EEE nepriklausančias šalis
Kai kuriais atvejais asmens duomenis perduosime į ES/EEE nepriklausančias šalis. Toks perdavimas bus vykdomas tik laikantis atitinkamų perdavimo apsaugos priemonių, pavyzdžiui:
a) jei šalis, į kurią teikiami duomenys, Europos Komisijos yra pripažintą kaip užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
b) jei šalis, į kurią siunčiami duomenys, Europos Komisija nėra pripažinusi kaip užtikrinančios pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą, tačiau mes pasirūpinome atitinkamomis perdavimo apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, naudojome Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisija, arba kitas kompetentingų institucijų patvirtintas sutartis, o jei asmeninė informacija perduodama į JAV, įsitikiname, kad bendrovė, kuriai bus perduodami duomenys, yra patvirtinta kaip veikianti pagal privatumo apsaugos („Privacy Shield“) susitarimo principus.

Duomenų saugumas
Mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Esame patvirtinę vidinę saugumo politiką ir instruktavę darbuotojus, kaip laikytis taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Įdiegėme atitinkamas procedūras ir saugumo priemones, kuriomis siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, neteisėto paviešinimo ir atskleidimo neįgaliotiems asmenims, taip pat kitokio tvarkymo, neatitinkančio taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų svetainėje gali būti trečiųjų šalių svetainių nuorodų (pvz., į mūsų socialinių tinklų paskyras). Kai paspaudžiate ant šių nuorodų, patenkate į kitų šalių svetaines, kuri galioja jų privatumo politika, todėl rekomenduojame su jomis susipažinti atskirai.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės
· Turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome, prašyti juos ištaisyti ar ištrinti.
· Taip pat turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir galite apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
· Turite besąlyginę teisę prieštarauti, jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
· Jei jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
· Turite teisę gauti savo asmeninę informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir įrenginių nuskaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).
· Visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).
Šios teisės gali būti sąlyginės arba apribotos. Dėl to nėra užtikrinama, kad, pavyzdžiui, konkrečiu atveju turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ar teisę prašyti pašalinti duomenis – tai priklauso nuo konkrečių tvarkymo veiklos aplinkybių.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Slapukai

Slapukas - mažas tekstinis failas, kuris saugo vartotojo informaciją apie jo veiksmus interneto svetainėje ir kaupia ją prietaise, kurį naudojate naršymui. Slapukai nekenkia jūsų prietaisui ir leidžia pasiūlyti jums geresnę naršymo kokybę bei greitesnį interneto svetainės reagavimą į užklausas.

Mūsų interneto svetainė naudoja trijų rūšių slapukus:
A. Techniniai slapukai (NEREIKALAUJANTYS jūsų išankstinio sutikimo): jie yra būtini svetainės veikimui ir mes automatiškai juos patalpiname jūsų įrenginyje, kai pradedate naršyti interneto svetainėje. Jūs galite išjungti slapukus bet kuriuo metu pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus, tačiau tai gali trukdyti jums tinkamai rodyti šią svetainę.
B. Statistiniai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja statistinius slapukus, kurie gali būti įdiegti tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Papildomai, mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Trečiosios šalys yra: Google Inc. (per savo Google Analytics ir Google Doubleclick paslaugas).
C. Reklaminiai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja trečiųjų šalių slapukus, kurie, remiantis jūsų naršymo istorija, padeda sukurti tam tikrą jūsų profilį. Trečiosios šalys yra: Google Inc. (per savo Google Analytics ir Google Doubleclick paslaugas). Reklaminiai slapukai skirti reklaminiams tikslams: sukuria vartotojų profilius rodyti reklaminiams skelbimams, kurie sutampa su vartotojų nurodytais pasirinkimais naršant interneto svetainėje.

Statistiniams ir reklaminiams slapukams, pagal Europos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų apibrėžimą, priklauso slapukai, naudojami reklamos tikslais, pakartotiniai tikslinės auditorijos slapukai, socialinių medijų slapukai ir analitiniai slapukai, išskyrus tuos, kurie naudojami tik bendrai statistinei analizei.

Statistiniai ir reklaminiai slapukai bus instaliuoti į jūsų galinį įrenginį tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Dėl šios priežasties, kai apsilankote mūsų svetainėje, specialus iššokantis langas jus informuoja, kad mūsų svetainė naudoja slapukus ir suteikia jums galimybę juos valdyti.

Trečiųjų šalių slapukų reikalaujamas sutikimas.
Instaliavimas ir kitos veiklos, susijusios su analitiniais ir reklaminiais slapukais (kurie priklauso trečiosioms šalims), įskaitant informacijos kaupimą ir tvarkymą, yra trečiųjų šalių atsakomybė. Jeigu pageidaujate sužinoti daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir trečiąsias šalis, kurios gali prieiti prie surinktos informacijos, arba kaip įjungti ir išjungti slapukus, galite susipažinti su trečiųjų šalių slapukų politika šiose nuorodose:
• Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
• Google Doubleclick: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Svetainėje naudojami slapukai.

Pavadinimas

Tikslas

Slapuko tipas

Galiojimas

VISITOR_INFO1_LIVE

Bando nustatyti bangų dažnį, kuris naudojamas žiūrint Youtube kanalą

Reklaminis slapukas

179 dienos

Collect

Seka vartoją

Statistinis

Sesijos

GPS 

Registruoja vartotoją ir seka jo GPS duomenis

Reklaminis

1 diena

IDE

Analizuoja vartotojo elgesį

Reklaminis

1 metai

test_cookie 

Tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus

Reklaminis 

1 diena

_gat 

Vartojo atpažinimas ir srautų valdymas

Statistinis

1 diena

_ga

Vartotojo atpažinimas

Statistinis

2 metai

YSC 

Vartotojo atpažinimas ir žymėjimas, kuriuos video jis jau peržiūrėjo

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-cast-installed 

 

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-connected-devices

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Nuolatinis

yt-remote-device-id

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Nuolatinis

yt-remote-fast-check-period

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-session-app

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-session-name

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

_gid

Vartotojo atpažinimas

Reklaminis

24 valandos

 

 

Pakeitimai
Ši Privatumo politika bus periodiškai peržiūrima. Padarius reikšmingų pakeitimų, jos aktualią versiją paskelbsime svetainėje ir paprašysime iš naujo su ja susipažinti.
Paskutinį kartą peržiūrėta: 2020 gegužės 18 d.

PRIVATUMO POLITIKA

Visi žinome, kad skaityti privatumo politiką nėra šventė. Tačiau tai, ką ji saugo, yra svarbu. Norime jums pasakyti, kaip elgiamės su jūsų asmens duomenimis, kurie renkami jums lankantis šioje svetainėje.

Pagrindinė informacija

Duomenų valdytojas: UAB Superyou, juridinio asmens kodas 302705193, adresas A. Goštauto g. 40, Vilnius 03163, Lietuva. Kontaktinis el. paštas goodnews@superyou.lt.

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai:

 • Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus; 
 • Atsakyti į užklausas;
 • Siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti žaidimus (vykdyti tiesioginę rinkodarą); 
 • Teikti jums pritaikytą reklamą (slapukų pagalba);
 • Reitinguoti nuomonės formuotojus (infuencerius). 

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės: žinoti kokie duomenys apie jus yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui; prieštarauti duomenų tvarkymui; nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą; reikalauti sunaikinti duomenis; reikalauti apriboti jų tvarkymą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu ada@ada.lt.

Profiliavimas: Informuojame, kad svetainėje skelbiame nuomonės formuotojų (infulencerių) reitingą, kurį sudarome patys pagal jų sekėjų skaičių, aktyvumą, komentarų/ atsiliepimų skaičių ir pan.

 

Daugiau informacijos rasite žemiau esančioje išsamioje Privatumo politikos versijoje.


PRIVATUMO POLITIKA (IŠSAMI)

Lankytis mūsų svetainėje galite anonimiškai. Tačiau, jeigu sutinkate su naudojamais slapukais, pateikiate savo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ar užduodate klausimus, mes tvarkome jūsų duomenis kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.
Kas tvarko duomenis?
Duomenų valdytojas yra UAB Superyou, juridinio asmens kodas 302705193, adresas A. Goštauto g. 40, Vilnius 03163, Lietuva.
Turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo kreipkitės el. paštu goodnews@superyou.lt.
Kodėl tvarkome duomenis ir koks mūsų teisinis pagrindas?
Tvarkome tik tiek duomenų, kiek mažiausiai yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti.
Duomenis tvarkome šiais ir susijusiais tikslais:
- Statistiniais tikslais siekdami stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas naudoti statistinius slapukus. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami slapukų pagalba ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite dalyje “Slapukai” žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., YouTube.
- Norėdami atsakyti į užklausas. Duomenų tvarkymo pagrindas - mūsų teisėtas interesas (teikti kokybišką klientų aptarnavimą). Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį po atsakymo į jūsų užklausą, nebent juos reikia saugoti ilgiau dėl potencialaus ginčo ar pretenzijos.
- Norėdami siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti žaidimus (vykdyti tiesioginę rinkodarą). Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių nesutikti, o sutikę bet kada galite atšaukti savo sutikimą pasinaudodami kiekviename naujienlaiškyje esančia atsisakymo nuoroda. Jūsų duomenis saugosime iki atšauksite savo sutikimą. Duomenis šiuo tikslu perduosime duomenų tvarkytojui UAB MailerLite. Siekdami išvengti piktnaudžiavimo, naudojame dvigubo patvirtinimo funkciją. Jums užsisakius naujienlaiškį, pirmiausia nusiųsime el. laišką į jūsų pašto dėžutę prašydami patvirtinti, kad jums mūsų naujienlaiškiai tikrai yra aktualūs. Negavę šio patvirtinimo, negalėsime įtraukti jūsų į savo naujienlaiškių gavėjų bazę.
- Norėdami teikti jums pritaikytą reklamą (slapukų pagalba). Lankantis internete, kai kurie mūsų naudojami slapukai identifikuoja jūsų pomėgius ir jums aktualias temas, todėl galime pasiūlyti būtent jums pritaikytą reklamą lankantis kitose svetainėse. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas naudoti reklaminius slapukus. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami slapukų pagalba ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite dalyje “Slapukai” žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., YouTube.
- Vykdyti nuomonės formuotojų (influencerių) reitingavimą. Duomenų tvarkymo pagrindas yra nuomonės formuotojų sutikimas. Jeigu esate nuomonės formuotojas (influenceris), turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys, įskaitant bet neapsiribojant, atvaizdą, būtų skelbiami mūsų svetainėje, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą informuodami mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Svetainėje skelbiame nuomonės formuotojų (infulencerių) reitingą (t.y. vykdome profiliavimą), kurį sudarome patys pagal jų sekėjų skaičių, aktyvumą, komentarų/ atsiliepimų skaičių. Profiliavimas vykdomas mūsų darbuotojų ir nėra naudojama jokių automatinių sprendimo priėmimo priemonių. Profiliavimas neturi jums jokių teisinių pasekmių.

Informacijos dalijimasis
Jūsų informacija nesidaliname su niekuo, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant laikytis teisės aktų, pavyzdžiui, informaciją reikia perduoti priežiūros institucijoms.
Vykdydami savo veiklą, galime pasitelkti kitas įmones, kurios mums padėtų užtikrinti IT saugumą, svetainės funkcionavimą. Jei tokie teikėjai turi prieigą prie asmens duomenų, kuriuos tvarkome mes, laikoma, kad jie veikia kaip mūsų duomenų subtvarkytojai, ir duomenis tvarko vykdydami mūsų nurodymus.

Duomenų perdavimas į ES/EEE nepriklausančias šalis
Kai kuriais atvejais asmens duomenis perduosime į ES/EEE nepriklausančias šalis. Toks perdavimas bus vykdomas tik laikantis atitinkamų perdavimo apsaugos priemonių, pavyzdžiui:
a) jei šalis, į kurią teikiami duomenys, Europos Komisijos yra pripažintą kaip užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
b) jei šalis, į kurią siunčiami duomenys, Europos Komisija nėra pripažinusi kaip užtikrinančios pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą, tačiau mes pasirūpinome atitinkamomis perdavimo apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, naudojome Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisija, arba kitas kompetentingų institucijų patvirtintas sutartis, o jei asmeninė informacija perduodama į JAV, įsitikiname, kad bendrovė, kuriai bus perduodami duomenys, yra patvirtinta kaip veikianti pagal privatumo apsaugos („Privacy Shield“) susitarimo principus.

Duomenų saugumas
Mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Esame patvirtinę vidinę saugumo politiką ir instruktavę darbuotojus, kaip laikytis taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Įdiegėme atitinkamas procedūras ir saugumo priemones, kuriomis siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, neteisėto paviešinimo ir atskleidimo neįgaliotiems asmenims, taip pat kitokio tvarkymo, neatitinkančio taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų svetainėje gali būti trečiųjų šalių svetainių nuorodų (pvz., į mūsų socialinių tinklų paskyras). Kai paspaudžiate ant šių nuorodų, patenkate į kitų šalių svetaines, kuri galioja jų privatumo politika, todėl rekomenduojame su jomis susipažinti atskirai.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės
· Turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome, prašyti juos ištaisyti ar ištrinti.
· Taip pat turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir galite apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
· Turite besąlyginę teisę prieštarauti, jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
· Jei jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
· Turite teisę gauti savo asmeninę informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir įrenginių nuskaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).
· Visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).
Šios teisės gali būti sąlyginės arba apribotos. Dėl to nėra užtikrinama, kad, pavyzdžiui, konkrečiu atveju turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ar teisę prašyti pašalinti duomenis – tai priklauso nuo konkrečių tvarkymo veiklos aplinkybių.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Slapukai

Slapukas - mažas tekstinis failas, kuris saugo vartotojo informaciją apie jo veiksmus interneto svetainėje ir kaupia ją prietaise, kurį naudojate naršymui. Slapukai nekenkia jūsų prietaisui ir leidžia pasiūlyti jums geresnę naršymo kokybę bei greitesnį interneto svetainės reagavimą į užklausas.

Mūsų interneto svetainė naudoja trijų rūšių slapukus:
A. Techniniai slapukai (NEREIKALAUJANTYS jūsų išankstinio sutikimo): jie yra būtini svetainės veikimui ir mes automatiškai juos patalpiname jūsų įrenginyje, kai pradedate naršyti interneto svetainėje. Jūs galite išjungti slapukus bet kuriuo metu pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus, tačiau tai gali trukdyti jums tinkamai rodyti šią svetainę.
B. Statistiniai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja statistinius slapukus, kurie gali būti įdiegti tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Papildomai, mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Trečiosios šalys yra: Google Inc. (per savo Google Analytics ir Google Doubleclick paslaugas).
C. Reklaminiai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja trečiųjų šalių slapukus, kurie, remiantis jūsų naršymo istorija, padeda sukurti tam tikrą jūsų profilį. Trečiosios šalys yra: Google Inc. (per savo Google Analytics ir Google Doubleclick paslaugas). Reklaminiai slapukai skirti reklaminiams tikslams: sukuria vartotojų profilius rodyti reklaminiams skelbimams, kurie sutampa su vartotojų nurodytais pasirinkimais naršant interneto svetainėje.

Statistiniams ir reklaminiams slapukams, pagal Europos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų apibrėžimą, priklauso slapukai, naudojami reklamos tikslais, pakartotiniai tikslinės auditorijos slapukai, socialinių medijų slapukai ir analitiniai slapukai, išskyrus tuos, kurie naudojami tik bendrai statistinei analizei.

Statistiniai ir reklaminiai slapukai bus instaliuoti į jūsų galinį įrenginį tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Dėl šios priežasties, kai apsilankote mūsų svetainėje, specialus iššokantis langas jus informuoja, kad mūsų svetainė naudoja slapukus ir suteikia jums galimybę juos valdyti.

Trečiųjų šalių slapukų reikalaujamas sutikimas.
Instaliavimas ir kitos veiklos, susijusios su analitiniais ir reklaminiais slapukais (kurie priklauso trečiosioms šalims), įskaitant informacijos kaupimą ir tvarkymą, yra trečiųjų šalių atsakomybė. Jeigu pageidaujate sužinoti daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir trečiąsias šalis, kurios gali prieiti prie surinktos informacijos, arba kaip įjungti ir išjungti slapukus, galite susipažinti su trečiųjų šalių slapukų politika šiose nuorodose:
• Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
• Google Doubleclick: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Svetainėje naudojami slapukai.

Pavadinimas

Tikslas

Slapuko tipas

Galiojimas

VISITOR_INFO1_LIVE

Bando nustatyti bangų dažnį, kuris naudojamas žiūrint Youtube kanalą

Reklaminis slapukas

179 dienos

Collect

Seka vartoją

Statistinis

Sesijos

GPS 

Registruoja vartotoją ir seka jo GPS duomenis

Reklaminis

1 diena

IDE

Analizuoja vartotojo elgesį

Reklaminis

1 metai

test_cookie 

Tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus

Reklaminis 

1 diena

_gat 

Vartojo atpažinimas ir srautų valdymas

Statistinis

1 diena

_ga

Vartotojo atpažinimas

Statistinis

2 metai

YSC 

Vartotojo atpažinimas ir žymėjimas, kuriuos video jis jau peržiūrėjo

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-cast-installed 

 

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-connected-devices

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Nuolatinis

yt-remote-device-id

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Nuolatinis

yt-remote-fast-check-period

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-session-app

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-session-name

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

_gid

Vartotojo atpažinimas

Reklaminis

24 valandos

 

 

Pakeitimai
Ši Privatumo politika bus periodiškai peržiūrima. Padarius reikšmingų pakeitimų, jos aktualią versiją paskelbsime svetainėje ir paprašysime iš naujo su ja susipažinti.
Paskutinį kartą peržiūrėta: 2020 gegužės 18 d.

PRIVATUMO POLITIKA

Visi žinome, kad skaityti privatumo politiką nėra šventė. Tačiau tai, ką ji saugo, yra svarbu. Norime jums pasakyti, kaip elgiamės su jūsų asmens duomenimis, kurie renkami jums lankantis šioje svetainėje.

Pagrindinė informacija

Duomenų valdytojas: UAB Superyou, juridinio asmens kodas 302705193, adresas A. Goštauto g. 40, Vilnius 03163, Lietuva. Kontaktinis el. paštas goodnews@superyou.lt.

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai:

 • Statistiniais tikslais stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus; 
 • Atsakyti į užklausas;
 • Siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti žaidimus (vykdyti tiesioginę rinkodarą); 
 • Teikti jums pritaikytą reklamą (slapukų pagalba);
 • Reitinguoti nuomonės formuotojus (infuencerius). 

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės: žinoti kokie duomenys apie jus yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui; prieštarauti duomenų tvarkymui; nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą; reikalauti sunaikinti duomenis; reikalauti apriboti jų tvarkymą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu ada@ada.lt.

Profiliavimas: Informuojame, kad svetainėje skelbiame nuomonės formuotojų (infulencerių) reitingą, kurį sudarome patys pagal jų sekėjų skaičių, aktyvumą, komentarų/ atsiliepimų skaičių ir pan.

 

Daugiau informacijos rasite žemiau esančioje išsamioje Privatumo politikos versijoje.


PRIVATUMO POLITIKA (IŠSAMI)

Lankytis mūsų svetainėje galite anonimiškai. Tačiau, jeigu sutinkate su naudojamais slapukais, pateikiate savo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ar užduodate klausimus, mes tvarkome jūsų duomenis kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.
Kas tvarko duomenis?
Duomenų valdytojas yra UAB Superyou, juridinio asmens kodas 302705193, adresas A. Goštauto g. 40, Vilnius 03163, Lietuva.
Turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo kreipkitės el. paštu goodnews@superyou.lt.
Kodėl tvarkome duomenis ir koks mūsų teisinis pagrindas?
Tvarkome tik tiek duomenų, kiek mažiausiai yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti.
Duomenis tvarkome šiais ir susijusiais tikslais:
- Statistiniais tikslais siekdami stebėti svetainės lankytojų srautus ir jų naršymo ypatumus. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas naudoti statistinius slapukus. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami slapukų pagalba ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite dalyje “Slapukai” žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., YouTube.
- Norėdami atsakyti į užklausas. Duomenų tvarkymo pagrindas - mūsų teisėtas interesas (teikti kokybišką klientų aptarnavimą). Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį po atsakymo į jūsų užklausą, nebent juos reikia saugoti ilgiau dėl potencialaus ginčo ar pretenzijos.
- Norėdami siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti žaidimus (vykdyti tiesioginę rinkodarą). Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių nesutikti, o sutikę bet kada galite atšaukti savo sutikimą pasinaudodami kiekviename naujienlaiškyje esančia atsisakymo nuoroda. Jūsų duomenis saugosime iki atšauksite savo sutikimą. Duomenis šiuo tikslu perduosime duomenų tvarkytojui UAB MailerLite. Siekdami išvengti piktnaudžiavimo, naudojame dvigubo patvirtinimo funkciją. Jums užsisakius naujienlaiškį, pirmiausia nusiųsime el. laišką į jūsų pašto dėžutę prašydami patvirtinti, kad jums mūsų naujienlaiškiai tikrai yra aktualūs. Negavę šio patvirtinimo, negalėsime įtraukti jūsų į savo naujienlaiškių gavėjų bazę.
- Norėdami teikti jums pritaikytą reklamą (slapukų pagalba). Lankantis internete, kai kurie mūsų naudojami slapukai identifikuoja jūsų pomėgius ir jums aktualias temas, todėl galime pasiūlyti būtent jums pritaikytą reklamą lankantis kitose svetainėse. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas naudoti reklaminius slapukus. Turite teisę nesutikti, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą pakoreguodami slapukų nustatymus svetainėje. Duomenys renkami slapukų pagalba ir yra saugomi priklausomai nuo konkretaus slapuko konfigūracijos. Konkrečius terminus rasite dalyje “Slapukai” žemiau. Šiuo tikslu duomenys yra teikiami trečiosioms šalims: Google Inc., YouTube.
- Vykdyti nuomonės formuotojų (influencerių) reitingavimą. Duomenų tvarkymo pagrindas yra nuomonės formuotojų sutikimas. Jeigu esate nuomonės formuotojas (influenceris), turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys, įskaitant bet neapsiribojant, atvaizdą, būtų skelbiami mūsų svetainėje, o sutikę, bet kada galite atšaukti savo sutikimą informuodami mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Svetainėje skelbiame nuomonės formuotojų (infulencerių) reitingą (t.y. vykdome profiliavimą), kurį sudarome patys pagal jų sekėjų skaičių, aktyvumą, komentarų/ atsiliepimų skaičių. Profiliavimas vykdomas mūsų darbuotojų ir nėra naudojama jokių automatinių sprendimo priėmimo priemonių. Profiliavimas neturi jums jokių teisinių pasekmių.

Informacijos dalijimasis
Jūsų informacija nesidaliname su niekuo, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant laikytis teisės aktų, pavyzdžiui, informaciją reikia perduoti priežiūros institucijoms.
Vykdydami savo veiklą, galime pasitelkti kitas įmones, kurios mums padėtų užtikrinti IT saugumą, svetainės funkcionavimą. Jei tokie teikėjai turi prieigą prie asmens duomenų, kuriuos tvarkome mes, laikoma, kad jie veikia kaip mūsų duomenų subtvarkytojai, ir duomenis tvarko vykdydami mūsų nurodymus.

Duomenų perdavimas į ES/EEE nepriklausančias šalis
Kai kuriais atvejais asmens duomenis perduosime į ES/EEE nepriklausančias šalis. Toks perdavimas bus vykdomas tik laikantis atitinkamų perdavimo apsaugos priemonių, pavyzdžiui:
a) jei šalis, į kurią teikiami duomenys, Europos Komisijos yra pripažintą kaip užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
b) jei šalis, į kurią siunčiami duomenys, Europos Komisija nėra pripažinusi kaip užtikrinančios pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą, tačiau mes pasirūpinome atitinkamomis perdavimo apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, naudojome Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisija, arba kitas kompetentingų institucijų patvirtintas sutartis, o jei asmeninė informacija perduodama į JAV, įsitikiname, kad bendrovė, kuriai bus perduodami duomenys, yra patvirtinta kaip veikianti pagal privatumo apsaugos („Privacy Shield“) susitarimo principus.

Duomenų saugumas
Mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Esame patvirtinę vidinę saugumo politiką ir instruktavę darbuotojus, kaip laikytis taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Įdiegėme atitinkamas procedūras ir saugumo priemones, kuriomis siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, neteisėto paviešinimo ir atskleidimo neįgaliotiems asmenims, taip pat kitokio tvarkymo, neatitinkančio taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų svetainėje gali būti trečiųjų šalių svetainių nuorodų (pvz., į mūsų socialinių tinklų paskyras). Kai paspaudžiate ant šių nuorodų, patenkate į kitų šalių svetaines, kuri galioja jų privatumo politika, todėl rekomenduojame su jomis susipažinti atskirai.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės
· Turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome, prašyti juos ištaisyti ar ištrinti.
· Taip pat turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir galite apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
· Turite besąlyginę teisę prieštarauti, jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
· Jei jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
· Turite teisę gauti savo asmeninę informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir įrenginių nuskaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).
· Visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).
Šios teisės gali būti sąlyginės arba apribotos. Dėl to nėra užtikrinama, kad, pavyzdžiui, konkrečiu atveju turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ar teisę prašyti pašalinti duomenis – tai priklauso nuo konkrečių tvarkymo veiklos aplinkybių.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Slapukai

Slapukas - mažas tekstinis failas, kuris saugo vartotojo informaciją apie jo veiksmus interneto svetainėje ir kaupia ją prietaise, kurį naudojate naršymui. Slapukai nekenkia jūsų prietaisui ir leidžia pasiūlyti jums geresnę naršymo kokybę bei greitesnį interneto svetainės reagavimą į užklausas.

Mūsų interneto svetainė naudoja trijų rūšių slapukus:
A. Techniniai slapukai (NEREIKALAUJANTYS jūsų išankstinio sutikimo): jie yra būtini svetainės veikimui ir mes automatiškai juos patalpiname jūsų įrenginyje, kai pradedate naršyti interneto svetainėje. Jūs galite išjungti slapukus bet kuriuo metu pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus, tačiau tai gali trukdyti jums tinkamai rodyti šią svetainę.
B. Statistiniai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja statistinius slapukus, kurie gali būti įdiegti tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Papildomai, mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Trečiosios šalys yra: Google Inc. (per savo Google Analytics ir Google Doubleclick paslaugas).
C. Reklaminiai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): mūsų svetainė naudoja trečiųjų šalių slapukus, kurie, remiantis jūsų naršymo istorija, padeda sukurti tam tikrą jūsų profilį. Trečiosios šalys yra: Google Inc. (per savo Google Analytics ir Google Doubleclick paslaugas). Reklaminiai slapukai skirti reklaminiams tikslams: sukuria vartotojų profilius rodyti reklaminiams skelbimams, kurie sutampa su vartotojų nurodytais pasirinkimais naršant interneto svetainėje.

Statistiniams ir reklaminiams slapukams, pagal Europos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų apibrėžimą, priklauso slapukai, naudojami reklamos tikslais, pakartotiniai tikslinės auditorijos slapukai, socialinių medijų slapukai ir analitiniai slapukai, išskyrus tuos, kurie naudojami tik bendrai statistinei analizei.

Statistiniai ir reklaminiai slapukai bus instaliuoti į jūsų galinį įrenginį tik su jūsų išankstiniu sutikimu. Dėl šios priežasties, kai apsilankote mūsų svetainėje, specialus iššokantis langas jus informuoja, kad mūsų svetainė naudoja slapukus ir suteikia jums galimybę juos valdyti.

Trečiųjų šalių slapukų reikalaujamas sutikimas.
Instaliavimas ir kitos veiklos, susijusios su analitiniais ir reklaminiais slapukais (kurie priklauso trečiosioms šalims), įskaitant informacijos kaupimą ir tvarkymą, yra trečiųjų šalių atsakomybė. Jeigu pageidaujate sužinoti daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir trečiąsias šalis, kurios gali prieiti prie surinktos informacijos, arba kaip įjungti ir išjungti slapukus, galite susipažinti su trečiųjų šalių slapukų politika šiose nuorodose:
• Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
• Google Doubleclick: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Svetainėje naudojami slapukai.

Pavadinimas

Tikslas

Slapuko tipas

Galiojimas

VISITOR_

INFO1_LIVE

Bando nustatyti bangų dažnį, kuris naudojamas žiūrint Youtube kanalą

Reklaminis slapukas

179 dienos

Collect

Seka vartoją

Statistinis

Sesijos

GPS 

Registruoja vartotoją ir seka jo GPS duomenis

Reklaminis

1 diena

IDE

Analizuoja vartotojo elgesį

Reklaminis

1 metai

test_cookie 

Tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus

Reklaminis 

1 diena

_gat 

Vartojo atpažinimas ir srautų valdymas

Statistinis

1 diena

_ga

Vartotojo atpažinimas

Statistinis

2 metai

YSC 

Vartotojo atpažinimas ir žymėjimas, kuriuos video jis jau peržiūrėjo

Reklaminis

Sesijos

yt-

remote-cast

-installed 

 

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-

remote-

connected-

devices

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Nuolatinis

yt-remote

-device-id

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Nuolatinis

yt-

remote-

fast-

check-period

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-

session-app

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

yt-remote-

session-name

Saugo vartotojo pasirinkimus

Reklaminis

Sesijos

_gid

Vartotojo atpažinimas

Reklaminis

24 valandos

 

 

Pakeitimai
Ši Privatumo politika bus periodiškai peržiūrima. Padarius reikšmingų pakeitimų, jos aktualią versiją paskelbsime svetainėje ir paprašysime iš naujo su ja susipažinti.
Paskutinį kartą peržiūrėta: 2020 gegužės 18 d.

Kontaktai

Kontaktai

Kontaktai

Kontaktai

Kontaktai

goodnews@superyou.lt
+ 370 60126531
Goštauto g. 40, Vilnius, Lithuania LT - 03163

Google map


goodnews@superyou.lt
+ 370 643 31733
Goštauto g. 40, Vilnius, Lithuania LT - 03163

Google map


Vadovas:
Mindaugas Lataitis
+ 370 686 46 164
mindaugas@superyou.lt


Vadovas:
Mindaugas Lataitis
+ 370 686 46 164
mindaugas@superyou.lt


Partneriai brendingo kūrime

gs

Partneriai reklamos kūrime 

new
.

Sekite mus: Facebook    Instagram    Linkedin

 

© 2021 - Superyou. Privatumo politika.