fbpx

QUALITY WILL SAVE SOCIAL MEDIA

Kokybė išgelbės
socialinius tinklus 

Kokybė išgelbės
socialinius tinklus 

Kokybė išgelbės
socialinius tinklus 

Kokybė išgelbės
socialinius tinklus 


Digital Agency of the Year
Adrenalin, 2018

Metų skaitmeninė agentūra
2018 Adrenalinas

superyou-3

What we believe

Kuo tikime

Kuo tikime

Kuo tikime

He was right, that Bill Bernbach, when he said that communication shapes a society. And that we can either take part in producing common trash or – we can create interesting, engaging, lively and relevant communication.

No social network has a bright future without quality content being produced by its people and brands, movements and the media. Algorithms are only as good as the content. The unique aspect of our proposition is SuperYou marketing specialists team – it will ensure your brand is noticed by bringing its products or services into the spotlight, enhancing its desirability, and meeting your communication and business targets.

In order for your brand to shine, digital marketing agency SuperYou offers a combination of management, social media planning, digital marketing strategy creation, social media content creation, social media advertising, copywriting, design, video, administration, support and content management competencies.

Tikime Billo Bernbacho mintimi, kad komunikacija formuoja visuomenę ir arba mes prisidedame prie bendro šlamšto gaminimo, arba kuriame įdomią, įtraukiančią, gyvą, aktualią komunikaciją.

Joks socialinis tinklas neturi ateities be kokybės, kurią produkuoja žmonės ir brendai, judėjimai ir žiniasklaida. Algoritmai geri tik tiek, kiek geras turinys. Todėl mūsų išskirtinumas rinkoje - komanda, kuri gali užtikrinti, kad prekės ženklas bus pastebėtas, į jo produktą ar paslaugą atkreiptas dėmesys, sustiprintas užnorinimas, pasiekti komunikaciniai ir verslo rezultatai.

Tam, kad prekės ženklas šviestų SuperYou apjungia vadybos, socialinių tinklų planavimo, rašymo, dizaino, video, administravimo, palaikymo, turinio vystymo kompetencijas.

Tikime Billo Bernbacho mintimi, kad komunikacija formuoja visuomenę ir arba mes prisidedame prie bendro šlamšto gaminimo, arba kuriame įdomią, įtraukiančią, gyvą, aktualią komunikaciją.

Joks socialinis tinklas neturi ateities be kokybės, kurią produkuoja žmonės ir brendai, judėjimai ir žiniasklaida. Algoritmai geri tik tiek, kiek geras turinys. Todėl mūsų išskirtinumas rinkoje - komanda, kuri gali užtikrinti, kad prekės ženklas bus pastebėtas, į jo produktą ar paslaugą atkreiptas dėmesys, sustiprintas užnorinimas, pasiekti komunikaciniai ir verslo rezultatai.

Tam, kad prekės ženklas šviestų SuperYou apjungia vadybos, socialinių tinklų planavimo, rašymo, dizaino, video, administravimo, palaikymo, turinio vystymo kompetencijas.

How we work

Kaip dirbame

Kaip dirbame

Kaip dirbame

Kaip dirbame

strategijos_parengimas

Preparing a digital marketing strategy 

Strategijos
parengimas

Strategijos
parengimas

At SuperYou we never jump to a tactical execution without knowing the clear goals and how to achieve them. Social media may seem buzzing, but every brand message should be a part of a greater plan.

Niekada nebėgame prie taktinių dalykų, nežinodami aiškaus tikslo ir kaip jo sieksime. Socialiniai tinklai atrodo gyvybingi, tačiau kiekviena brendo žinutė yra didesnio plano vystytoja.

Niekada nebėgame prie taktinių dalykų, nežinodami aiškaus tikslo ir kaip jo sieksime. Socialiniai tinklai atrodo gyvybingi, tačiau kiekviena brendo žinutė yra didesnio plano vystytoja.

komunikacijos_igyvendinimas

Executing the communication 

Komunikacijos 
įgyvendinimas

Komunikacijos 
įgyvendinimas

We believe in the power of strong content and understand that it should combine both sharp text and relevant design. At SuperYou agency, all of this is developed by a large team of creative talent and supervised by a creative director. All of them – dedicated experts of digital media advertising.

Tikime stipraus turinio galia ir suprantame, kad ją kuria tiek taiklūs tekstai, tiek aktualus dizainas. Visa tai agentūroje yra kuriame didelės kūrybinės komandos ir prižiūrima kūrybos vadovo.

Tikime stipraus turinio galia ir suprantame, kad ją kuria tiek taiklūs tekstai, tiek aktualus dizainas. Visa tai agentūroje yra kuriame didelės kūrybinės komandos ir prižiūrima kūrybos vadovo.

sklaidos_uztikrinmas

Ensuring the best reach 

Sklaidos 
užtikrinimas

Sklaidos 
užtikrinimas

When the organic growth is gone, quality becomes crucial, but its conversion to reach requires smart use of your content budget. And yes, SuperYou team includes social media marketing professionals.

Organiniam pasiekiamumui pradingus, kokybė tampa svarbiu akcentu, tačiau jai sklisti reikalingas išmaniai išnaudojamas turinnio sklaidos biudžetas. Taip, mūsų komandoje yra media profesionalų.

Organiniam pasiekiamumui pradingus, kokybė tampa svarbiu akcentu, tačiau jai sklisti reikalingas išmaniai išnaudojamas turinnio sklaidos biudžetas. Taip, mūsų komandoje yra media profesionalų.

rezultatu_matavimas

Measuring the results 

Rezultatų 
matavimas

Rezultatų 
matavimas

Digital communication must be measured. Therefore, here at SuperYou we communicate with the KPIs by constantly monitoring and analysing the results.

Skaitmeninė komunikacija privalo būti išmatuota, todėl komunikacijos tikslų (KPI) siekiame nuolatos stebėdami ir analizuodami rezultatus.

Skaitmeninė komunikacija privalo būti išmatuota, todėl komunikacijos tikslų (KPI) siekiame nuolatos stebėdami ir analizuodami rezultatus.

Services

Paslaugos

Paslaugos

Paslaugos

1

Digital marketing strategy creation

Skaitmeninės rinkodaros strategijos parengimas

Skaitmeninės rinkodaros strategijos parengimas

2

Social media and websites content creation

Socialinių tinklų ir internetinių puslapių turinio kūrimas

Socialinių tinklų ir internetinių puslapių turinio kūrimas

3

Digital media content marketing projects

Turinio rinkodaros projektai

Turinio rinkodaros projektai

4

Digital marketing campaigns creation and administration 

Skaitmeninės rinkodaros kampanijų kūrimas ir administravimas

Skaitmeninės rinkodaros kampanijų kūrimas ir administravimas

5

Social media activations

Socialinių tinklų aktyvacijos

Socialinių tinklų aktyvacijos

6

Social media administration

Socialinių tinklų administravimas

Socialinių tinklų administravimas

7

Employer branding online

Darbdavio įvaizdžio kūrimas internete

Darbdavio įvaizdžio kūrimas internete

8

Email marketing

El. laiškų rinkodara

El. laiškų rinkodara

We work with

Su mumis dirba

Su mumis dirba

Su mumis dirba

iqos
tele2
nike
rib
swedbank
urmas
SY_MINI_logo
mo
pegasas
SY_YIT_logo
brain_gym
SY_OZAS_logo
smartmaster
SY_ALVO_logo
SY_BARBORA_logo
feelthebeef
SY_VICI_logo

We have worked with

Kokybišką
turinį kūrėme

Kokybišką
turinį kūrėme

Kokybišką
turinį kūrėme

Telia, Utenos alus, Ežys, Biok laboratorija, Gintarinė Vaistinė, Ergo, Paupys, Neužmirštuolė, Biržų duona, Sucre, Carlsberg, Dlight, Tuborg, Charlie pizza, La Crepe, Lemon Gym, Somersby, Vichy, Tripshop, Trinity, Mylimiausia, Akropolis

Telia, Utenos alus, Ežys, Biok laboratorija, Gintarinė Vaistinė, Ergo, Paupys, Neužmirštuolė, Biržų duona, Sucre, Carlsberg, Dlight, Tuborg, Charlie pizza, La Crepe, Lemon Gym, Somersby, Vichy, Tripshop, Trinity, Mylimiausia, Akropolis

Telia, Utenos alus, Ežys, Biok laboratorija, Gintarinė Vaistinė, Ergo, Paupys, Neužmirštuolė, Biržų duona, Sucre, Carlsberg, Dlight, Tuborg, Charlie pizza, La Crepe, Lemon Gym, Somersby, Vichy, Tripshop, Trinity, Mylimiausia, Akropolis

Awards

Apdovanojimai

Apdovanojimai

Apdovanojimai

Agency of the Year, Adrenalin Ad Festival 2018

Adrenalinas

Adrenalinas

2015

2019

2015

Adrenalinas

2015

2015

Adrenalinas

2016

2016

Adrenalinas

2016

2016

Adrenalinas

2018

2018

Adrenalinas

2018

2018

Login

Login

Login

2015

2015

Login

2015

2015

Login

2015

2015

We are proud of

Darbai, kuriais dižiuojamės

Darbai, kuriais didžiuojamės

Darbai, kuriais didžiujamės

Darbai, kuriais didžiuojamės

Contact details

Kontaktai

Kontaktai

Kontaktai

Kontaktai

goodnews@superyou.lt
+370 607 702 12
Goštauto g. 40, Vilnius, Lithuania LT - 03163

Google map

CEO:
Mindaugas Lataitis
+ 370 686 46 164
mindaugas@superyou.lt


Follow us: Facebook    Instagram    Linkedin

 

Ad creation partners

new

Brand creation partners

gs

© 2023 - Superyou. Privacy policy.